Współpracownicy

Maria Kurzydło

Dyrektor Biura Fundacji

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – prawo.

Przez kilka lat zdobywała doświadczenie zawodowe jako prawnik we wrocławskich kancelariach.

Pierwszą współpracę z Fundacją Między Niebem a Ziemią rozpoczęła przy okazji organizacji aukcji charytatywnej we Wrocławiu. Od tego momentu wiedziała, że chce pomagać. W 2014 roku zrezygnowała z pracy w kancelarii prawnej, aby na stałe związać się z Fundacją Między Niebem a Ziemią.

Mówi: "Dzięki pracy w fundacji nauczyłam się, jak skutecznie pomagać i co jest tak naprawdę w życiu najważniejsze. To jest praca, która ma sens."

 

 
 

Wojciech Kościuk

Dyrektor zarządzający, Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – prawo. W roku 2016 r. ukończył trzyletnią aplikację radcowską, obecnie wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (numer wpisu WR-3384).

Od 2010 roku zdobywał praktykę zawodową, jako prawnik oraz aplikant radcowski w znanych wrocławskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej oraz prawie gospodarczym. Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

W Fundacji odpowiada za pomoc prawną na rzecz podopiecznych, koordynuje sprawy prawne i administracyjne fundacji oraz sprawozdawczość.

 

Fotografie: Cool Heads